Se gradua Manjot Singh

Se gradua Manjot Singh

Colaborador del CGC se graduó como médico de la Universidad de Girona.

Centre de Genètica Cardiovascular
IDIBGI C/ Dr Castany s/n, Parc Hospitalari Martí i Julià (M-2) 17290, Salt, Girona . Tel: 872 987087 · gencardio.diagnostics@gencardio.com